Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Politika online - 13. ZHMP 28. ledna 2016

29. 01. 2016 9:12:22
Včera probíhalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Sledoval jsem on-line stream a zde je výsledný komentovaný přenos.
22:16A to bylo to poslední, co se na Mariánském náměstí dnes stalo. Děkuji za pozornost.
22:15Neprošel ani jeden z personálních návrhů Pirátů, z části proto, že se hlasování účastnila sotva třetina zastupitelů.
21:57Martin Stropnický (Trojkoalice) připomíná, že chybí jak předseda, tak místopředseda výboru pro územní plánování, který je tímto už druhý měsíc paralyzován. Karel Březina (ČSSD) kontruje tím, že navrhuje Jana Slezáka (ČSSD) - již jednou odvolán. Piráti navrhují Mikuláše Ferjenčíka.
21:56Tak ještě na závěr jednání návrh Pirátů na odvolávání Karla Březiny ze tří výborů, jichž je členem.
21:51Zdá se, že jednání směřuje ke svému konci již bez významnějších událostí.
21:35Menší rozepře je ohledně zakázky pro úpravu povodí Vltavy u Císařského ostrova. Piráty zajímá, proč je v zadání povinnost firmy mít alespoň 30 zaměstnanců. Radní Plamínková se ztotožňuje se snížením na 20. Usnesení nicméně o 1 hlas tak jako tak neprošlo.
21:21Opět jsme zpátky u zrychleného projednávání bezrozporných bodů programu. Již je na pořadu bod 20 z celkových 27 plánovaných.
21:11Teď je na mikrofon slyšet "organizační" diskusi mezi radními Dolínkem a Wolfem. Zachytil jsem, že se "holt někdo zdrží" a že to "nesmí projít". Skutečně to vzápětí neprošlo - pouze 18 zastupitelů pro.
20:54Je to vskutku výživné téma. Po dlouhé diskusi následuje ještě 10 minut přestávka na poradu. Podle všeho jde "jen" o to, že nových 140 milionů, které mají být uvolněny, budou později kompenzovány ušetřením jiných milionů ze stávajícího projektu, ale opoziční části zastupitelstva se to stále nezdá.
20:40Zdá se, že finanční prostředky jsou nutné, protože je operativně třeba řešit vzniklou situaci. 150 milionů již je proinvestováno, kozervace stavby by přišla na 1,3 milionu měsíčně. Na druhou stranu se postup některým zastupitelům jeví jako nestandardní, a proto se jim nechce dát k uvolnění částky souhlas. Vedení Prahy se (poněkud váhavě) snaží pochyby rozptýlit.
20:28Projekt nové budovy Archivu hl. m. Prahy na Chodovci potřebuje vícepráce za skoro 140 milionů korun, což je konkečně opět trochu kontroverzní téma. Některým zastupitelům chybí ujištění, že rozhodnutí nebude zpětně napadnutelné jako porušení zákona.
20:17Komunisté měli pár dotazů k prodeji obecních bytů, ale jinak stále platí, že se neřeší nic kontroverzního, co by si vyžádalo větší diskusi a zásadní pozornost.
19:52Nyní probíhá vcelku bezrozporné schvalování víceméně formálních rozhodnutí. Většinu času hovoří předkladatel bodu (aktuálně radní Dolínek)
19:13Čeká nás vyhláška o komunitním kompostování
19:10Omlouvám se za neplánovanou absenci. Poslední zhruba hodina jednání mi tak unikla. Nevím bohužel, jak dopadlo projednávání vyhlášky o buskingu :( Když jsem odcházel, stále se o ní jednalo... EDIT: Nakonec byla 35 hlasy schválena v původní podobě.
17:13Piráti představují vlastní verzi vyhlášky. Souhlasí s potřebou regulace kvůli místním obyvatelům, ale měla by být méně přísná.
17:07Vystoupilo nebývalé množství občanů, většinou na obhajobu buskingu, slyšeli jsme však i jednu negativní zkušenost.
16:48Podle zástupce buskerů je vyhláška chaotická a navíc často nesmyslná (což demonstroval např. hraním na "zakázanou" pikolu).
16:45Překvapení - ve městě není takové ticho jako na vesnici. A můžou za to buskeři. Je proto třeba zavést omezující opatření, které Prahu "zklidní"...
16:40A je tu zlatý hřeb dne - vyhláška o regulaci buskingu (pouličního umění).
16:38Někam záhadně zmizelo 16 zastupitelů...alespoň soudě podle hlasování v dalším bodě...
16:33Od 14:40 do 16:33 se řečnilo a zastupitelé se vzájemně napadali, nakonec byli všichni přítomní zastupitelé pro to, co ODS v tomto bodě navrhovala - tedy aby primátorka do příště připravila kvalitní informační materiál o projektu "Lítačka".
16:10Jako obvykle jsme nepřišli o opakující se hádky, jestli bylo horších posledních 25 let ODS nebo předchozích 40 let KSČ a kdo by měl raději mlčet.
16:03Tomáš Jílek (TOP 09) připomíná, že částka 10 milionů korun zdaleka není konečnou sumou za celou životnost projektu. Také připomněl, že ačkoliv jistě není projekt OpenCard v pořádku, tak v roce 2006 stály informační technologie více než stojí díky pokroku dnes, což se nutně muselo promítnout do ceny.
15:58Tomáš Hudeček plameně kritizuje primátorku za několikaměsíční nečinnost ve sporu s firmou EMS, která podle něj bude znamenat prohraný soud o 90 milionů, které je třeba připočítat k proklamovaným nákladům na nový systém.
15:38Podpora "Lítačky"? I want to believe... A to je problém, který kritizují TOP 09 a ODS - chybí relevantní informace o projektu a všichni pouze věří (anebo nevěří), že to bude fungovat.
15:14Filip Humplík (ODS) se ptá, co bude s parkovacími automaty, ve kterých dnes lze platit OpenCard, pokud nová karta nebude mít tuto funkci.
15:10Hlavní kritika směřuje na utajování procesu před zastupiteli a nejasnosti ohledně výsledku.
14:52Filip Humplík věří v dobré úmysly primátorky. Chtěl by ji nicméně zaúkolovat, aby do příštího zastupitelstva připravila podrobný informační materiál o projektu.
14:40Primátorka Krnáčová informuje zastupitelstvo o svém projektu "Lítačka".
14:00Nestihly se tři interpelace z důvodu vypršení časového limitu 45 minut. Piráti opět připomínají, že v sále není řada zastupitelů, a to přesto, že mají zasunuté hlasovací karty. Pokračovat se bude po "obědové" pauze do 14:30.
13:22Začínají interpelace zastupitelů. Účast je tradičně nevalná.
13:20Témata občanských interpelací - autobusy na Ládví, omezení pouličních hudebních vystoupení (buskingu), uprchlíci (resp. "příchozí" :)), partnerství s Moskvou a Petrohradem, opět busking (2x), odtahy vozidel, Libeňský most, podruhé doprava na Ládví a nakonec téma černých staveb. Dnes byly interpelace občanů mimořádně dlouhé, byl vyčerpán celý přidělený čas (45 minut) a dokonce o pár minut přetažen.
12:27Projednávání Operátora ICT za chvíli přeruší interpelace, které jsou řazeny v pevně daném čase 12:30. Jelikož už je na pořadu jen 10 minutová přestávka před hlasováním, tak to snad průběh neohrozí.
12:05Petra Kolínská (Trojkoalice) připomněla, že dle stanov firmy Operátor ICT má změny stanov v kompetenci valná hromada, tedy nikoliv zastupitelstvo HMP. Souhlasí s větší transparentností městských společností, ale domnívá se, že to nepatří do tohoto bodu, který se věnuje pouze jedné firmě.
11:57Základní slovo skoňované v diskusi - "nekoncepčnost". Krom toho je tu kritika změny stanov společnosti Operátor ICT, které schválila Rada, protože stanovy městských firem by mělo schvalovat zastupitelstvo. Piráti využili situaci a předložili návrh, který se věnuje problematiku městských společností jako celku.
11:41Nyní k městské společnosti "Operátor ICT". Co s ní vlastně má být? Chybí strategická koncepce do budoucna.
11:37Problém komise pro ICT je nemoc a z ní plynoucí dlouhodobá absence předsedy komise. Návrh TOP 09 směřuje zaúkolování Rady, aby zajistila lepší fungování. Návrh byl schválen 52 hlasy, všichni přítomni byli pro.
11:28Následuje diskuse o stavu komise pro ICT.
11:26Jako první se řeší církevní restituce v Březiněvsi. Jde o to, zda má Praha podat ústavní stížnost proti vydání tamních pozemků řádu maltézkých rytířů. Prý na něj nemají nárok. Tedy řeší to ta část zastupitelů, která zvládla dorazit do sálu. Pouze 31 hlasů pro, takže návrh neprošel...
11:18Zasedání už formálně probíhá přes 2 hodiny, ale stále ještě nebyl zahájen ani první bod vlastního programu...
10:53Někteté změny prošly, jiné neprošly. Jen co byl schválen program, tak byla opět vyžádána 30 minutová přestávka (nebylo jasné kdo, nemluvil na mikrofon).
10:43Hlasuje se celkem o 10 návrzích na změnu programu.
10:22Konec podávání návrhů na změnu programu, 20 minut přestávka...
10:14Hezky se rozjela debata, proč některé body zařadit či nezařadit. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) však připomíná, že současný jednací řád to neumožňuje, pročež navrhuje jeho změnu.
10:10Jakub Michálek (Piráti) si stěžuje, že Rada neplní usnesení Zastupitelstva ohledně obsazování pozic v městských firmách.
10:01Očekávaný návrh - Adam Zábranský (Piráti) navrhuje zařadit bod "Problematika členství Karla Březiny v orgánech města". Připomněl, že nejvyšší soud zamítl jeho dovolání, takže už není, na co se vymlouvat.
09:54Piráti navrhují bod řešící personální obsazení Rady - jako pevný bod po interpelacích zastupitelů, tedy někdy krátce po poledni.
09:47TOP 09 předala Radě HMP "pololetní vysvědčení". Cedule s vysvědčením stojí před řečnickým pultíkem, bohužel na kameře není vidět text :(
09:39Radní Dolinek projednávání otázky Libeňského mostu navrhl stáhnout, Jan Čižinský (Trojkoalice) naopak žádá, aby se o mostu jednalo.
09:36Jak to bude s "Lítačkou", potažmo s městskou společností Operátor ICT, která ji má na svědomí? A co parkovací zóny? I toto jsou požadavky opozice na změnu programu.
09:30Zastupitel Jílek (TOP09) kritizuje, že se na stolech zastupitelů objevil tištený materiál v tloušťce cca 5cm, který nikdo nemá šanci včas a řádně přečíst, navíc se plýtvá papírem. Žádá zařazení bodu informace o činnosti komise pro ICT, která podle něj nefunguje správně - objemné materiály chodí pozdě, program jednání se sestavuje chaoticky...
09:26Radní doteď vysvětlovali, proč bylo třeba přistopuit k některým změnám v programu.
09:15Jsou za námi formality. Jde se na schvalování programu.
09:05Online stream už běží, zastupitelstvo zatím ne...
Autor: Alois Sečkár | pátek 29.1.2016 9:12 | karma článku: 9.17 | přečteno: 164x

Další články blogera

Alois Sečkár

Prezidentské volby: Povolební kocovina

První kolo voleb je za námi. Průzkumy se vcelku potvrdily a v druhém kole se chystá očekávaný souboj dvou jmen.

14.1.2018 v 17:01 | Karma článku: 17.84 | Přečteno: 962 | Diskuse

Alois Sečkár

Prezidentské volby: Jednooký mezi slepými králem

V pátek a v sobotu je tu první kolo prezidentských voleb. Přestože to obvykle přináší víc škody než užitku, rád bych zdůvodnil svou volbu. Nikomu ji nenutím a respektuji všechny odlišné názory.

11.1.2018 v 8:00 | Karma článku: 21.71 | Přečteno: 1354 | Diskuse

Alois Sečkár

Jak (ne)zemřela spravedlnost v ČR

Blíží se páté výročí amnestie Václava Klause a také se blíží prezidentské volby. Nedávno ho nakousli dva kandidáti Michal Horáček a Jiří Drahoš a přiměli mě reagovat.

22.12.2017 v 12:04 | Karma článku: 36.11 | Přečteno: 3871 | Diskuse

Alois Sečkár

Levá ruka neví, co dělá pravá

Dnes si uvedeme na pravou míru jeden rozšířený a častý omyl z kategorie základních politologických definic.

17.12.2017 v 17:00 | Karma článku: 11.55 | Přečteno: 425 | Diskuse

Další články z rubriky Praha a střední Čechy

Přemysl Čech

Pražský Magistrát a chybně zaslané poukázky - ať už konečně padají hlavy!

Tak Magistrát hl, města Prahy má zase máslo na hlavě! Tentokrát vinu svalil na technickou chybu obálkovací linky, jak tvrdí sám tiskový mluvčí tohoto úřadu pan Vít Hofman. Chudák stroj, nemůže se bránit.

19.1.2018 v 14:17 | Karma článku: 17.71 | Přečteno: 513 | Diskuse

Aleš Presler

To tady ještě nebylo: Radnice Prahy 7 hledá zaměstnance, který je svéprávný!

Možná jde o kouzlo nechtěného, možná o nutnou potřebu vyplývající ze zkušeností s úředníky. Poprvé jsem se však setkal s tím, že v inzerátu na pracovní místo je podmínkou svéprávnost.

19.1.2018 v 8:54 | Karma článku: 24.08 | Přečteno: 682 | Diskuse

Jan Králík

Obecné ohrožení: Libeňský most stupeň č. 7 a tramvaje jezdí dál!

Dnes Libeňský most dostal známku č. 7, jak zaznělo na tiskové konferenci Magistrátu hl. m. Prahy, a tramvaje stále jezdí.

18.1.2018 v 19:21 | Karma článku: 17.65 | Přečteno: 655 | Diskuse

Pavel Vávra

Proč nepodporuji metropolitní plán

Do Prahy se má vejít celé Brno. Ve skutečnosti tam ale nebude možné postavit ani "Liberec", nebo možná ani "Kolín". Vznikne kartel developerských špiček a hlavně odumře prstenec okrajových částí Prahy

18.1.2018 v 16:34 | Karma článku: 9.16 | Přečteno: 267 | Diskuse

Vladimír Havránek

Kujme pikle, aneb trefná narážka pana profesora Drahoše.

Pan profesor Drahoš přednesl před pár okamžiky krátký projev. V něm zmínil, že neví, zda bude soupeřit s Milošem Zemanem či s jeho povedenými rádci.Jistě to bude jako při minulé volbě a z Hradu budou létat otrávené šípy.

13.1.2018 v 16:22 | Karma článku: 31.55 | Přečteno: 2973 | Diskuse
Počet článků 83 Celková karma 26.20 Průměrná čtenost 1584

Programátor ve firmě Atos, absolvent studia informatiky na VŠE, hráč, rozhodčí a zapisovatel softbalu a baseballu, aktivní člen Strany svobodných občanů se zájmem o komunální politiku v Praze.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.